U bent werkzaam in een spelersveld met verschillende, mogelijk zelfs vele actoren. Het is lastig om inzicht in hun drijfveren te krijgen. Om overzicht te houden. Partijen streven hun eigen doelen na. Rollen en belangen stapelen. Processen verlopen daarom vaak moeizaam en soms gaat de zaak helemaal op slot. Hoe krijgt u grip op de zaak? Hoe krijgt u dit spelersveld in beweging?

Henk Diepenmaat adviseert en helpt bedrijfsleven, overheid en andere organisaties bij strategie, innovatie, ontwikkeling en concrete uitvoering van multi-actor processen. Het kan gaan om een acute kwestie, of om een structurele strategische aanpak. Hij richt zich op alle sectoren met complexe spelersvelden zoals duurzaamheid, cyclische economie, energie, klimaat, zorg, industrie, consumentenvoorlichting, onderwijs, innovatie, mobiliteit, bouw, sport, nieuwe businessmodellen en bestuur en beleid. Oogmerk is het identificeren en ontwikkelen van kansrijke koersen. Hij gaat samen met u aan de slag om grip te krijgen op het spelersveld en waarde te realiseren.

 

Dat doet hij op basis van veel ervaring. Maar ook heeft hij een set praktische methoden en gereedschappen ontwikkeld, gericht op multi-actor procesmanagement en maatschappelijke innovatie. Hierbij draait het om samenwerking, samenhang en waardecreatie. Het helpt u en de betrokken partijen bij het zetten van stappen en het realiseren van doelen.

Meer weten? Neem dan contact op.