Recensies

Reacties naar aanleiding van trainingen, workshops, sessies, adviestrajecten en boeken:

“Heerlijke bottom-up praktijkkennis met theoretisch kader.”
“Mooie combinatie theorie en praktijk.”
“Bruikbare handvatten.”
“Goede methodes om complexe problemen te ontrafelen en naar nieuwe oplossingen en coalitiepartners te zoeken. Ga het zeker uitproberen!”
“Zeer goede docent.”
“Zeer illustratief. Goede mix theorie en praktijk.”
“Slaat brug tussen theorie en praktijk.”
“Praktisch bruikbaar, goed na beschouwende modules.”
“Methode is velerlei toepasbaar.”
[Diverse deelnemers aan diverse trainingen multi-actor procesmanagement en innovatie.]

“Jouw training is een verademing te midden van alle gebruikelijke commodity trainingen. Ik heb er veel van geleerd en pas het geleerde regelmatig toe.”
[Een senior programmamanager op een positief gewaardeerde in company training bij een grote zorgverzekeraar.] 

“Je combinatie van procesmanagement en maatschappelijke innovatie is mindblowing.”
[Een transitiemanager in de zorg.]

“Complimenten voor de open discussie gisteren op de dag in Utrecht. Wellicht dat we verder van elkaar kunnen leren op het gebied van de energietransitie.”
[Een deelnemer aan een zaaldiscussie.]

“We zijn in een maand verder gekomen dan in het halve jaar daarvoor, de relatie met zowel de gemeente als de amateurverenigingen is sterk verbeterd, een stuk of vier acties zijn al genomen, en dat kwam vrijwel volledig voor rekening van ons gesprek.”
[Een statutair directeur van een eredivisieclub voetbal.]

“We hebben nu een helder beeld van knelpunten en verbeteracties.”
[Een procesmanager in het onderwijsveld.]

“Samen op deze wijze beeld vormen, dat werkte erg goed. … Door jouw inzet komen samenhang en samenwerking tussen al die partijen goed naar voren. Dit traject kan nu uitmonden in een haalbaarheidsproject. En dat is een erg goed resultaat al zeg ik het zelf. Het zat muurvast, dit was vorig jaar nog niet denkbaar.”
[Een verantwoordelijke voor een complex Ruimtelijke Ordeningsprobleem.]

“Diepenmaat voorspelt als toekomst een plurimoderne bouw: naast productverbetering en procesoptimalisatie gaan maatschappelijke belangen daarbij een belangrijke rol spelen. Dit is uitgewerkt in de publicatie ‘Mastering three, een drievoudige werkwijze die leidt tot een vitale bouwpraktijk’. De sleutel zit hem in oog voor gezamenlijk én eigen belang waarbij de integrale levenscyclus centraal staat. In samenwerking tussen verschillende partijen in de keten worden risico’s bewaakt en kansen gegenereerd.”
[Een bestuurder van een organisatie voor innovatie van de bouwsector over het boek “Mastering Three”.] 

“Ondersteuning van innovaties die bijdragen aan een duurzame, circulaire economie is vooral een kwestie van bijeenbrengen van de juiste actoren. Henk weet helder te maken hoe rollen, belangen en posities van deze actoren op elkaar inspelen en welke acties je daaraan moet verbinden om een stap verder te komen.”
[Een directeur van een organisatie gericht op innovatiebevordering in het MKB.]  

Henk Diepenmaat

“Henk Diepenmaat presenteert een manier van denken en werken die het mogelijk maakt in complexe situaties met veel spelers samen vooruitgang te boeken en verbetering te realiseren. … Henk Diepenmaat heeft een boeiend boek geschreven en hij presenteert zijn gedachtegoed toegankelijk en beeldend.”
[Volkskrant recensie van het boek “Multi-actor procesmanagement in theorie en praktijk”.]

“Dit boek biedt mij een weg die in de praktijk zeer waardevol is om een verbetering waar veel partijen bij betrokken zijn te realiseren. Als iedereen een perspectief ziet waar hij of zij beter van wordt dan komt een beweging op gang. Vanuit het respect voor elke partij, diens positie, acties, intenties en rollen creëer je kansen. Hoe je dat doet en wie je daarop betrekt, komt goed naar voren in dit praktijkboek. De vele voorbeelden dagen uit om er in je eigen praktijk voordeel uit te halen. Om samen een verbeterslag te maken, beveel ik dit boek van harte aan!”
[Een programmamanager over het boek “Multi-actor procesmanagement in theorie en praktijk”.]

“Een magnum opus van Henk Diepenmaat ligt voor u. Een rijk en lijvig boek waarin de auteur de lezer meeneemt op een boeiende reis op het pad van de mensheid. De centrale gedachte van het boek is dat er, op de hele lange termijn, een grillig maar opwaarts patroon zit in menselijke ontwikkeling. En dat opwaartse patroon kunnen we volgens Henk gericht verder verbeteren en versnellen.”
[Een hoogleraar en voormalig minister in het voorwoord van het boek “Het pad van de mensheid”.]

“Als duurzaamheidsonderzoeker ben ik diep onder de indruk van dit boek. Het biedt licht op de vraag hoe we als samenleving de betere dingen kunnen doen, in plaats van de dingen beter doen. De sleutel ligt in het opnieuw uitvinden van systemen op grond van menselijke waarden en behoeften van eigenheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid.”
[Een hoogleraar duurzame innovatie over het boek “Het pad van de mensheid”.]