Ruggengraat

Als je vooruit wilt komen in de energie- en klimaattransitie, moet je Ruggengraat in conditie zijn!

Kijk, dat is nog eens een statement. Als je een succesvolle energie- en klimaattransitie wilt, weet je dus wat je te doen staat. Werken aan de conditie van de bijbehorende Ruggengraat!

De “Ruggengraat” (Het pad van de mensheid, Henk Diepenmaat, 2018, sectie 3, blz 967-996) is een manier van kijken en werken die specifiek ontworpen is voor het realiseren van verbeteringen in complexe maatschappelijke spelersvelden. Hij is dus toegesneden op maatschappelijke innovaties – zoals transities richting duurzaamheid. Deze kunnen door onderkenning, expliciete inzet en gestage verbetering van de onderliggende Ruggengraat met meer kans van slagen en meer concreet resultaat aangepakt worden. De Ruggengraat is het verst uitgewerkt voor het domein energie en klimaat, maar ook in de zorg, de agro-food en stedelijke luchtverontreiniging zijn eerste vingeroefeningen gedaan.

De Ruggengraat neemt de gelaagde complexiteit van het spelersveld en de hierin aanwezige belangen en rollen uiterst serieus: dat wordt geen lastige situatie gevonden, maar is vertrekpunt. Daartoe worden vier lagen onderscheiden (vier wervels): Governance, Regie, Arrangementen en Transacties. Er is daarnaast sprake van een verbindende en samenhang brengende centrale zenuwstreng. (Zie figuur.) Transacties, bottom line duurzaamheidsprestaties dus, vergen een Ruggengraat die integraal in goede of liefst uitstekende conditie is.

Een voorbeeld van toepassing van de ruggengraat bij het duurzaam transformeren van schoolgebouwen is te vinden in dit artikel:

   >>  ''Waarom is opschaling van duurzame transformatie zo lastig?''

Rechts hiernaast kunt u een aantal rapporten downloaden die u een eerste impressie geven van “de Ruggengraat”. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met de ontwikkelaar, Henk Diepenmaat.